Důležité upozornění

Pro informace volejte 221 772 773

v pracovních dnech od 8:00 do 18:00

Jak se pojistit? Pro autoškoly


Ověřte si, zda má vaše motorové vozidlo sjednáno povinné ručení.

Aplikace pro ověření existence povinného ručení ke konkrétnímu datu.

On-line přístup pro řešení konkrétních případů

Obdrželi jste výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu?

Povinnost nepojištěných motoristů přispívat do Garančního fondu na nepojištěné škody se vztahuje na výzvy k úhradě příspěvku nepojištěných, které Česká kancelář pojistitelů odeslala do 14. ledna 2015 (včetně). Dne 15. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona 168/1999 Sb., která ruší § 24c. Případy odeslané před účinností novely budou dokončeny a vypořádány dle původní právní úpravy.

Fakta

Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo vás a vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody.

Česká kancelář pojistitelů

Partneři informační kampaně

 

AČPM Spotřebitelé info
Auto SAP sda