Dejte si věci do pořádku, dokud je čas!

  • Pravidelnými platbami povinného ručení.
  • Vyřazením nepojištěného vozidla z registru vozidel.

Ověřte si, zda má vaše motorové vozidlo sjednáno povinné ručení.

Aplikace pro ověření existence povinného ručení ke konkrétnímu datu.

On-line přístup pro řešení konkrétních případů

Obdrželi jste výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu?

Nejdražší povinné ručení je to, které nemáte!

Od 1. 1. 2009 byli nepojištění motoristé za každý den, kdy neměli vozidlo pojištěno, povinni uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20 - 300 Kč, dle druhu vozidla.

Nárok na úhradu příspěvku do garančního fondu ČKP vzniká za každý den provozování nepojištěného vozidla. Výši příspěvku pro jednotlivé druhy vozidel stanoví zákon, za nepojištěné období je tvořen následovně:

  • počet dní nepojištění x sazba dle druhu vozidla
  • plus náklady na uplatnění,
  • při nutnosti vymáhat příspěvek i náklady vymáhání.

Povinnost nepojištěných motoristů přispívat do Garančního fondu na nepojištěné škody se vztahuje na výzvy k úhradě příspěvku nepojištěných, které Česká kancelář pojistitelů odeslala do 14. ledna 2015 (včetně). Dne 15. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona 168/1999 Sb., která ruší § 24c. Případy odeslané před účinností novely budou vypořádány dle původní právní úpravy, tzn. motorista je povinen na výzvu reagovat, a to buď zaplacením příspěvku nepojištěných do Garančního fondu nebo prokázáním skutečnosti, že se na něho povinnost hradit příspěvek nevztahuje.

Příklady částek za příspěvek nepojištěných (viz. tabulka)

Pro srovnání je v posledním sloupci uvedena výše průměrně placeného pojistného pro daný model vozidla.

kolik-prispevek

Fakta

Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo vás a vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody.

Doporučení pro autobazary a další prodejce ojetých vozidel

Na zaslanou výzvu k zaplacení příspěvku do GF je třeba reagovat do 30 dnů!

Jak lze z registru vozidel trvale vyřadit neexistující vozidlo?

Česká kancelář pojistitelů

Partneři informační kampaně

 

AČPM Spotřebitelé info
Auto SAP sda